Brogårdh-samlingen
 

 


 


Information

 


 

 

Föregående bild:  TBS0105   Nästa bild:  TBS0107

TBS0106

 

Tips: Bildens namn är TBS0106 För att se vilken bok den härstammar ifrån: Klicka på knappen "Bildindex" i menyn till vänster.
Bildtext:
Uppe på krönet låg fordom fästningen Brömsehus. Att Brömsehus fäste har blivit anlagt vid
Brömsebäcks utlopp är troligt. Brömsehus ödeläggelse skedde genom Engelbrekts belägring
och förstöring 1436. Det berättas att fästes intogs av Nils Stensson, som tjänade under
hövitsmännen Bengt Ulf och Gustav Sneckenberg. Dessa hade under skydd av nattens mörker
sänt över några soldater, som smygande och vadande över vallgraven, lyckades tränga in i
portstugan utanför slottet.

Så snart tornväktaren hade blåst revelj och låst upp slottsporten, rusade svenskarna in och
anföllo vakten med spända armborst, samt bemäktigade sig porten i samma stund som vaktombytet
skedde. Sedan vindbryggan hade nedsläppts stormade de andra svenska soldaterna från land in
i slottet, och den danska besättningen nedgjordes och kommendanten Grim togs till fånga.

Vid Sillebo hade blekingarna samlat sig i stor skara för att försvara passet och därmed hindra
svenska hären under Engelbrekts befäl, att tränga vidare söderut. Men här visade sig svenskarna
vara överlägsna, och det svenska kavalleriet kom emot dem, just som de voro i färd med att riva
upp bron, varvid flera nedhöggos och de övriga togo till flykten. Engelbrekt tågade därefter
vidare nedåt Blekinge.

 

Ämnesord: 

Föregående bild:  TBS0105  

Nästa bild:  TBS0107

 

  Osby Kommun / Bibliotek

 

19.07.2024


 

 

 

 

 

 

 

 

Thore Brogårdh bilddatabas - Osby Kommun / Bibliotek.
Powered by 4images 1.7.9   Copyright © 2002 4homepages.de