Brogårdh-samlingen
 

 


 


Information

 


 

 

Föregående bild:  TBS0039   Nästa bild:  TBS0041

TBS0040

 

Tips: Bildens namn är TBS0040 För att se vilken bok den härstammar ifrån: Klicka på knappen "Bildindex" i menyn till vänster.
Bildtext:
Vetterydsfältets bäst bevarade skeppssättning ser vi ovan. Under 1800-talets början fanns
det omkr. 600 stenar på platsen, dessa minskades dock sedermera , enär en stor del användes
till bl. a. de omkringliggande stengärdesgårdarna. Efter de senaste utgrävningarna som stod
under Historiska Museets överinseende och ledning

(1955), upprättades en karta (1958) på vilken upptogs 400 frilagda stenar. hur många som
ligger dolda under markytan är svårt att säga, men enl. vad N. Joh. Jacobsson, Sösdala,
berättar, är det nog åtskilliga.

På ett av honom frilagt mindre område påträffades inte mindre än 15 stenar, varav ett flertal
var över 2 meter långa. Vetterydsfältet är en begravningsplats (ej Cenotafium) fr. tiden
omkr. 500 år e. Kr. År 1929 gjordes ett offerfynd på platsen.
Enligt en gammal folksång lär här en gång ha stått ett slag. Följande vers vittnar om detta:

" Då Jättery, Wättery där ständer ett Gny
När slaget stod mellan Gunnarp och Medelby."

Det må också nämnas att Karl XI hade läger här år 1677. På nyårsdagen 1678 bröt han upp och
marscherade mot Hasslebro. Foto förf.

 

Ämnesord: 

Föregående bild:  TBS0039  

Nästa bild:  TBS0041

 

  Osby Kommun / Bibliotek

 

21.07.2024


 

 

 

 

 

 

 

 

Thore Brogårdh bilddatabas - Osby Kommun / Bibliotek.
Powered by 4images 1.7.9   Copyright © 2002 4homepages.de